DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ TRỤ SỞ TẠI VIỆT NAM, MỞ TÀI KHOẢN THẾ NÀO?

Bà Đỗ Vân Anh (Hà Nội) hỏi, doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam có nhu cầu mở tài khoản thanh toán ngân hàng tại Việt Nam thì cần cung cấp các giấy tờ và thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2019/TT-NHNN) đã có hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Cụ thể như sau:

Về hồ sơ mở tài khoản thanh toán của tổ chức tại Điều 12 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN quy định bao gồm:

“a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

b) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh toán kèm Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn của những người đó”.

Về trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán, Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN quy định:

Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ mở tài khoản thanh toán, phương thức và địa điểm ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho từng đối tượng khách hàng phù hợp với điều kiện và khả năng cung ứng của đơn vị mình…”.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với ngân hàng nơi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán để được hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục mở tài khoản thanh toán.

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN quy định: “Việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người không cư trú và người cư trú là cá nhân người nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định tại Thông tư này”.

Theo Baochinhphu.vn

Liên quan