Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h ngày 21/02/2022

Theo Công văn 791/BCT-TTTN ngày 21/02/2022 do Bộ Công thương ban hành, giá xăng được điều chỉnh tiếp tục tăng từ 15h ngày 21/02/2022.

Cụ thể, Bộ Công thương điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định sau 15h ngày 21/02/2022 đối với các mặt hàng xăng dầu sau:

– Xăng E5 RON92: không cao hơn 25.532 đồng/lít, tăng 961 đồng/lít so với trước đó;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 26.287 đồng/lít, tăng 965 đồng/lít so với trước đó

– Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.801 đồng/lít, tăng 936 đồng/lít so với trước đó

– Dầu hỏa: không cao hơn 19.500 đồng/lít, tăng 749 đồng/lít so với trước đó

– Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.932 đồng/kg, tăng 273 đồng/lít so với trước đó

Bộ Công Thương quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:

– Xăng E5RON92: 0 đồng/lít; 

– Xăng RON95: 0 đồng/lít; 

– Dầu điêzen: 0 đồng/lít; 

– Dầu hỏa: 0 đồng/lít; 

– Dầu madút: 300 đồng/kg. 

Xem chi tiết tại Công văn 791/BCT-TTTN ngày 21/02/2022.

Liên quan