Giảm thuế GTGT xuống 8% còn vướng mắc: Cần sớm có hướng dẫn

Việc triển khai Nghị định 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT xuống 8% gặp một số vướng mắc, vì vậy Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn tháo gỡ.

Đây là nội dung tại Công văn 1129/VPCP-KTTH năm 2022 thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Văn bản nêu rõ: Ngày 14/02/2022, trên báo điện tử Vneconomy.vn có bài “Giảm thuế VAT xuống 8%: Doanh nghiệp “rối như canh hẹ”, khách hàng thiệt thòi” phản ánh Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội còn nhiều lấn cấn trong quá trình thực thi khiến doanh nghiệp gặp vướng mắc khi áp dụng, người tiêu dùng khó được thụ hưởng, dẫn đến chính sách phục hồi không đạt như kỳ vọng… Nội dung này tiếp tục được phản ánh trên báo điện tử laodong.vn ngày 15/02/2022.

Đồng thời, vừa qua Văn phòng Chính phủ cũng nhận được Công văn 021501/2022/VAMA ngày 15/02/2022 của Hiệp hội các Nhà Sản xuất ô tô Việt Nam phản ánh vướng mắc khi thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương xem xét các kiến nghị, phản ánh vướng mắc của Hiệp hội, doanh nghiệp, người dân nêu trên để có hướng dẫn, giải thích kịp thời, bảo đảm việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP được thông suốt, phát huy hiệu quả chính sách Nhà nước trong triển khai Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện chính sách này là từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Liên quan