Hướng dẫn việc tiếp tục HĐLĐ, hợp đồng thỉnh giảng giáo viên

Đây là nội dung tại Công văn 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Theo đó, hiện nay nhiều địa phương đang hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng thỉnh giảng giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Điều 77 Luật Giáo dục 2005.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và bảo đảm quyền lợi cho giáo viên hiện đang HĐLĐ, hợp đồng thỉnh giảng, các địa phương xem xét:

– Tiếp tục hợp đồng, thỉnh giảng đối với những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Điều 77 Luật Giáo dục 2005 đã ký hợp đồng trước ngày 01/7/2020.

– Những giáo viên này được tham gia lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Ngoài ra, Công văn còn hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc:

– Tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019.

– Bổ nhiệm lại và bổ nhiệm, xếp lương đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có bằng cử nhân quản lý giáo dục (không phải bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên).

– Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cấp phổ thông.

Xem chi tiết tại Công văn 336/BGDĐT-NGCBQLGD ban hành ngày 27/01/2022.

Liên quan