Khôi phục chính sách xuất nhập cảnh từ ngày 15/03/2022

Đây là nội dung tại Công văn 1606/VPCP-QHQT ngày 15/03/2022 về khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Cụ thể, xem xét Báo cáo Bộ Ngoại giao về việc nối lại chính sách thị thực của Việt Nam trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19 và báo cáo của Bộ Công an về việc đề xuất gỡ bỏ các hạn chế về chính sách nhập cảnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý:

Khôi phục từ ngày 15/03/2022 các biện pháp, thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, yêu cầu các Bộ, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 15/03/2022 của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân các nước: Đức, Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na-uy, Phần Lan và Bê-la-rút.

– Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan:

+ Xây dựng chính sách xuất nhập cảnh với các đối tác trong khuôn khổ quan hệ song phương, đa phương; 

+ Tiếp tục đàm phán với các nước về công nhận hộ chiếu vắc-xin của nhau, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam đi nước ngoài; 

+ Ban hành hướng dẫn áp dụng hộ chiếu vắc-xin của người nước ngoài tại Việt Nam; 

+ Thông báo với các nước/vùng lãnh thổ có liên quan về sự thay đổi trong chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam.

– Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện y tế đối với người nhập cảnh phù hợp với tình hình mới.

– Bộ Công an tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài nhập cảnh theo quy định và phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch.

Liên quan