Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022: Được nghỉ tối đa 03 ngày

Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) là 01 trong 11 ngày nghỉ lễ được quy định tại Bộ luật Lao động. Sau đây là lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cụ thể, điểm e khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Điều 112. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

….

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Do Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày nghỉ lễ tết được quy định trong Bộ luật Lao động nên người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Ngày 10/3 Âm lịch năm nay (2022) rơi vào ngày chủ nhật (ngày 10/4/2022 dương lịch) là ngày nghỉ hàng tuần, nên dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp (11/4/2022). Cụ thể lịch nghỉ như sau:

1. Đối với người lao động có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào thứ bảy và chủ nhật)

Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 09/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022.

2. Đối với người lao động có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào chủ nhật)

Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 02 ngày liên tục từ ngày 10/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

Cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 09/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022.

Liên quan