MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀO 1 – 2.4

Quốc hội sẽ lần lượt miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vào các ngày 30.3, 1.4 và 2.4. Việc bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ tiến hành vào các ngày tiếp theo.

Bầu chủ tịch Quốc hội mới vào ngày 31.3

Sáng 15.3Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 54 cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14.
Kỳ họp 11 khai mạc ngày 24.3 và bế mạc ngày 8.4, kéo dài trong 12 ngày. Trong đó, phần lớn thời gian kỳ họp để làm công tác nhân sự. Dự kiến, công tác nhân sự sẽ được tiến hành từ ngày 30.3.
Theo chương trình dự kiến trình tại phiên họp, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 30.3. Chủ tịch Quốc hội mới sẽ được bầu vào ngày tiếp theo, 31.3. Vào sáng 1.4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu một số phó chủ tịch Quốc hội.
Trong buổi chiều 1.4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sáng ngày tiếp theo, 2.4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ ngay sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu vào sáng cùng ngày.
Trong chiều 2.4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng mới.
Việc bầu Thủ tướng Chính phủ sẽ được tiến hành vào sáng 5.4.

Bầu các bộ trưởng, thành viên Chính phủ vào ngày 8.4

Cũng trong sáng 5.4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội.
Việc bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh nêu trên được tiến hành vào chiều cùng ngày.
Trong chiều 5.4, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Việc bầu các chức danh nêu trên được tiến hành vào sáng 6.4 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Ngay sau đó, sáng 6.4, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Việc bỏ phiếu miễn nhiệm các Phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên Chính phủ sẽ tiến hành trong chiều 6.4.
Cũng trong chiều 6.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội.
Sáng 7.4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội.
Trong chiều 7.4, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân về việc miễn nhiệm một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số phó chủ tịch và một số uỷ viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Cũng trong chiều 7.4, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Trong buổi sáng ngày bế mạc kỳ họp, 8.4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số phó chủ tịch và một số uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia; việc bổ nhiệm một số Phó thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Theo thanhnien.vn
Liên quan