Mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải năm 2022

Dưới đây là mức phạt vi phạm hành chính với người điều khiển ôtô, môtô rẽ phải tại nơi có biển báo cấm rẽ phải.

Theo đó, tại điểm a khoản 3, điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi “điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển”.

Trước đây, các hành vi nêu trên sẽ bị xử phạt về lỗi “không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu” theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, mức phạt lỗi vi phạm cấm rẽ phải/rẽ trái với từng loại phương tiện như sau:

– Đối với người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (trước đây, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng).

– Đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy:

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (trước đây, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng).

– Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (trước đây, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng).

Liên quan