NĂM 2023, KIỂM TRA KHÍ THẢI TOÀN BỘ XE MÁY ĐANG LƯU HÀNH?

Sáng 27-1, Sở GTVT TP.HCM tổng kết chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy đang lưu hành. Việc thí điểm này hướng tới thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP. Dự kiến trong giai đoạn 2023-2024, mức phí kiểm tra khí thải là 50.000 đồng/xe/năm.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Trọng Khang, Phó giám đốc Viện môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (ITST), cho biết TP.HCM hiện có 7,4 triệu xe mô tô, xe máy.

Lượng xe máy đã sử dụng trên 10 năm chiếm tỉ lệ 67,89 % còn lớn hơn tỉ lệ này ở Hà Nội. Nếu thực hiện chính sách kiểm soát khí thải thì hàng năm TP.HCM giảm đươc 13,1% tổng lượng CO phát thải; 13,8% tổng lượng HC phát thải, giảm 122.844 tấn COphát thải.

Đề án trải qua hai giai đoạn gồm giai đoạn chuẩn bị (2021-2022), TP thực hiện tuyên truyền, vận động sâu rộng trên địa bàn toàn TP về chính sách kiểm soát khí thải.

Đến giai đoạn thử nghiệm (2023-2024), TP thực hiện kiểm tra khí thải toàn bộ xe máy đang lưu hành trên địa bàn TP. Giai đoạn này bắt đầu phân vùng các khu vực theo tiêu chuẩn khí thải và áp dụng cho xe từ năm năm trở lên khu vực quận 1,3,5 cho phép xe có khí thải đạt mức 2 của TCVN6438-2018 được lưu thông, các xe vi phạm chỉ tiến hành phạt hành chính nhưng cho lưu thông.

Ông Khang cho biết thêm, mức phí kiểm tra khí thải là 50.000 đồng/xe/năm; miễn phí kiểm tra khí thải cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo (có xác nhận của địa phương) và có cơ chế hỗ trợ người dân thay thế xe cũ không đạt chuẩn khí thải.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP cho biết, Sở GTVT đánh giá cao sự hợp tác của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và ITST khi thực hiện chương trình Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy đang lưu hành hướng tới thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP.

Theo báo plo.vn.

Liên quan