Quý I/2022: Lao động khu vực dịch vụ tăng mạnh

Với những chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ đã góp phần giúp cho thị trường lao động quý I/2022 có nhiều tín hiệu khởi sắc. Theo đó, lực lượng lao động có việc làm ước tính là 50 triệu người, tăng 132,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 38,7% tương đương 19,4 triệu người. Tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,5 % tương đương 16,8 triệu người; lao động trong khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm thấp nhất là 27,8% tương đương 13,9 triệu người.

Theo Ông Phạm Hoài Nam – Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, trong ba khu vực kinh tế, chỉ duy nhất khu vực dịch vụ có số lao động việc làm tăng rất mạnh so với quý trước, tăng gần 1,5 triệu người. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng trong bối cảnh chúng ta đang phục hồi phát và phát triển kinh tế.

Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, với mức hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng và người lao động quay trở lại làm việc sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Đây là một trong những giải pháp linh hoạt và kịp thời của Chính phủ để giúp các doanh nghiệp thu hút lao động, hướng tới khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trong các quý tiếp theo. 

Liên quan