TĂNG MẠNH MỨC PHẠT TIỀN KHI SỬ DỤNG NHÀ GIÁO KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN TỪ10/3/2021

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về sử dụng nhà giáo từ 10/3/2021 được quy định cụ thể tại Nghị định 04/2021/NĐ-CPnhư sau:

– Phạt tiền đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo các mức phạt sau:

+ Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (hiện hành quy định phạt tiền từ 2 triệu đến 6 triệu đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông).

+ Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với vi phạm ở trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên (hiện hành quy định phạt tiền từ 4 triệu đến 10 triệu đối với vi phạm ở cơ sở trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học).

+ Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (quy định mới).

– Ngoài ra, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đúng quy định về trình độ chuyên môn hoặc trình độ ngoại ngữ trong giảng dạy chương trình giáo dục, chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài hoặc giảng dạy chương trình tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; trong thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài.

Hiện hành quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài không đúng quy định về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ.

**Lưu ý: Mức phạt tiền theo quy định trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Cá nhân có cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 24 Nghị định 04/2021/NĐ-CP.

– Điều 17 Nghị định 138/2013/NĐ-CP.

Liên quan