THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC LÀ PHÙ HỢP PHÁP LUẬT

Một số phường có thể phải sáp nhập để đảm bảo tinh gọn bộ máy khi thành lập TP Thủ Đức.

Ngày 11-9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị góp ý cho Đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM và Đề án thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết việc thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM (trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) để hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của TP.

TP Thủ Đức sẽ không tổ chức HĐND phường

Đây là mô hình “TP trong TP” theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, dự kiến sẽ đưa nơi đây trở thành “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TP Thủ Đức được thành lập được kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP, tương đương khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước.

Sau khi thành lập TP Thủ Đức, TP.HCM sẽ không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, chỉ thay đổi về cơ cấu, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể, TP.HCM sẽ giảm ba quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức), tăng một thành phố, với quy mô diện tích hơn 211 km², dân số hơn 1 triệu người.

TP Thủ Đức sẽ giảm hai phường, còn lại 34 phường, là mô hình chính quyền cấp huyện gồm HĐND và UBND TP Thủ Đức. Mô hình tổ chức chính quyền phường của TP Thủ Đức không tổ chức HĐND phường, chỉ có UBND phường là cơ quan hành chính làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân khẳng định việc thành lập TP Thủ Đức phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn liền với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện chế độ tiền lương mới. Sau khi sắp xếp, với lượng công chức phù hợp sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sớm đề xuất lập ban soạn thảo hoàn thiện các đề án

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM và thành lập TP Thủ Đức phù hợp với các văn bản quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đại biểu còn băn khoăn vấn đề nên thực hiện ngay hay phải thí điểm.

Có ý kiến cho rằng tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với TP Thủ Đức chưa được đề cập trong đề án, TP.HCM cần bổ sung nội dung này. Một số ý kiến đề nghị TP.HCM có thể sắp xếp, sáp nhập thêm một số phường có diện tích nhỏ và quy mô dân số ít để đảm bảo tinh gọn bộ máy hơn khi thành lập TP Thủ Đức.

Kết luận, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị TP.HCM nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và khẩn trương hoàn thiện các đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đúng tiến độ.

Việc thành lập TP Thủ Đức cần xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Cạnh đó, TP.HCM cần bổ sung đánh giá tác động; bổ sung phương án tổ chức, sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức.

Liên quan đến Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị TP cần bổ sung thời gian thí điểm trong đề án. Trường hợp giữ nguyên tên Đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM thì phải báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng.

Về thời gian trình cấp có thẩm quyền tương đối gấp, do đó đề nghị lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành được phân công trực tiếp liên hệ với các cơ quan chuyên môn các bộ, ngành để làm việc, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bộ trưởng Nội vụ cũng đề nghị TP.HCM khẩn trương có văn bản gửi Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan đề xuất nhân sự để thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập giúp TP.HCM xây dựng và hoàn thiện các đề án.

Theo plo.vn

Liên quan