Thẻ Visa, Mastercard là gì? Gồm những loại nào?

Thẻ Visa, Mastercard là những loại thẻ quen thuộc hiện nay. Vậy thẻ Visa, Mastercard là gì, chúng gồm những loại nào?

1. Thẻ Visa, Mastercard là gì?

– Thẻ Visa là loại thẻ thanh toán quốc tế do tổ chức Visa International Service Association – một mạng lưới thanh toán được thành lập tại Mỹ – liên kết với các ngân hàng khác nhau phát hành.

– Thẻ MasterCard là loại thẻ thanh toán quốc tế được phát hành bởi công ty MasterCard Worldwide có trụ sở tại Purchase, New York, Mỹ.

Như vậy, thẻ Visa và thẻ MasterCard đều là loại thẻ thanh toán quốc tế, chỉ khác nhau công ty phát hành ra thẻ.

2. Thẻ Visa, Mastercard gồm những loại nào?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN thì thẻ ngân hàng gồm 03 loại:

– Thẻ ghi nợ (debit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài Khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại tổ chức phát hành thẻ.

– Thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ.

– Thẻ trả trước (prepaid card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ.

Như vậy, thẻ visa gồm 03 loại: Visa Debit, Visa Credit, Visa Prepaid; thẻ Mastercard gồm 03 loại: Mastercard Debit, Mastercard Credit, Mastercard Prepaid.

Liên quan