Tổng cục Thuế tổ chức chương trình Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2021

Để hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế được thuận lợi, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2021, với nội dung hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách liên quan đến quyết toán thuế, cách thức kê khai theo mẫu biểu mới đối với quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân năm 2021.

Chương trình được tổ chức với các hình thức:

– Hỗ trợ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Người nộp thuế truy cập http://www.gdt.gov.vn và gửi câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình.

 – Thực hiện Livestream trên trang fanpage Tổng cục Thuế để giới thiệu điểm mới về chính sách, điểm mới cần lưu ý và giải đáp một số vướng mắc NNT thường gặp khi quyết toán thuế. Người nộp thuế có thể theo dõi  trực tiếp trong buổi livestream hoặc xem lại trên fanpage Tổng cục thuế.

Chương trình sẽ thực hiện trong hai ngày:

– Từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 21/3/2022 hỗ trợ quyết toán thuế TNDN.

– Từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 22/3/2022 hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp một số tình huống giải đáp các câu hỏi thường gặp của NNT tại buổi hỗ trợ trực tuyến và đăng tải các câu trả lời trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế để người nộp thuế tham khảo.

Liên quan