TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 03/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 03/2021.
I. Nghị định

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1 Nghị định 13/2021/NĐ-CP chính sách với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi Ngày ban hành: 01/3/2021

Ngày hiệu lực: 01/3/2021

2 Nghị định 14/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi Ngày ban hành: 01/3/2021

Ngày hiệu lực: 20/4/2021

3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngày ban hành: 03/3/2021

Ngày hiệu lực: 03/3/2021

4 Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án Ngày ban hành: 03/3/2021

Ngày hiệu lực: 03/3/2021

5 Nghị định 17/2021/NĐ-CP chính sách với thanh niên xung phong, tình nguyện Ngày ban hành: 09/3/2021

Ngày hiệu lực: 09/3/2021

6 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu Ngày ban hành: 11/3/2021

Ngày hiệu lực: 25/4/2021

7 Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/3/2021

Ngày hiệu lực: 01/5/2021

8 Nghị định 20/2021/NĐ-CP chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Ngày ban hành: 15/3/2021

Ngày hiệu lực: 01/7/2021

9 Nghị định 21/2021/NĐ-CP thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Ngày ban hành: 19/3/2021

Ngày hiệu lực: 15/5/2021

10 Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu Kinh tế – quốc phòng Ngày ban hành: 19/3/2021

Ngày hiệu lực: 05/5/2021

11 Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Ngày ban hành: 19/3/2021

Ngày hiệu lực: 01/6/2021

12 Nghị định 24/2021/NĐ-CP về quản lý trường mầm non và trường phổ thông công lập Ngày ban hành: 23/3/2021

Ngày hiệu lực: 15/5/2021

13 Nghị định 25/2021/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân Ngày ban hành: 24/3/2021

Ngày hiệu lực: 20/5/2021

14 Nghị định 26/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 của quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế Ngày ban hành: 25/3/2021

Ngày hiệu lực: 25/3/2021

15 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quản lý giống cây trồng lâm nghiệp Ngày ban hành: 25/3/2021

Ngày hiệu lực: 15/5/2021

16 Nghị định 28/2021/NĐ-CP cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư Ngày ban hành: 26/3/2021

Ngày hiệu lực: 26/3/2021

17 Nghị định 29/2021/NĐ-CP thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư Ngày ban hành: 26/3/2021

Ngày hiệu lực: 26/3/2021

18 Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở Ngày ban hành: 26/3/2021

Ngày hiệu lực: 26/3/2021

19 Nghị định 33/2021/NĐ-CP thi hành Nghị quyết 131/2020/QH14 tổ chức chính quyền đô thị TP Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 29/3/2021

Ngày hiệu lực: 29/3/2021

20 Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng Ngày ban hành: 29/3/2021

Ngày hiệu lực: 29/3/2021

II. Thông tư

STT

Văn bản

Ngày hiệu lực

1

Thông tư 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ngày ban hành: 01/3/2021

Ngày có hiệu lực: 15/4/2021

2

Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ngày ban hành: 01/3/2021

Ngày có hiệu lực: 15/4/2021

3

Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Y tế ban hành Ngày ban hành: 04/3/2021

Ngày có hiệu lực: 04/3/2021

4

Thông tư 01/2021/TT-TTCP  quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành Ngày ban hành: 11/3/2021

Ngày có hiệu lực: 01/5/2021

5

Thông tư 18/2021/TT-BTC  quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành Ngày ban hành: 11/3/2021

Ngày có hiệu lực: 11/3/2021

6

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 12/3/2021

Ngày có hiệu lực: 27/4/2021

7

Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 12/3/2021

Ngày có hiệu lực: 27/4/2021

8

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp Ngày ban hành: 16/3/2021

Ngày có hiệu lực: 01/5/2021

9

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT  quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngày ban hành: 18/3/2021

Ngày có hiệu lực: 02/5/2021

10

Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 19/3/2021

Ngày có hiệu lực: 19/3/2021

 

Dữ Liệu Pháp Lý trân trọng gửi đến các bạn!

Liên quan