TP.HCM BẮT ĐẦU NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐBQH, HĐND

Từ ngày 22/02/2021, Ủy ban bầu cử TP.HCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông báo số 15/TB-UBBC về thời gian nhận hồ sơ ứng cử, mẫu hồ sơ, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, mẫu hồ sơ được quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội và trang web của Sở Nội vụ TP.HCM (https://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn). Ngoài ra, người ứng cử có thể nhận mẫu hồ sơ tại Sở Nội vụ TP.HCM.

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 22/02, trong giờ hành chính đến 17 giờ ngày 14/3.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban bầu cử TP.HCM (86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 – Phòng số 3, lầu 1, Sở Nội vụ TP).

Theo Plo.vn.

Liên quan