TỪ 1.3, BẢO HIỂM KHÔNG BỒI THƯỜNG CHO BÊN THỨ 3 NẾU LÁI XE CÓ NỒNG ĐỘ CỒN

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường đối với trường hợp ‘Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe có nồng độ cồn…’.

Từ ngày 1.3.2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực. Nghị định quy định 8 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đáng chú ý là trường hợp “Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe có nồng độ cồn…”.

Bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy: Không bồi thường với 8 trường hợp

Nghị định 03/2021/NĐ của Chính phủ quy định phạm vi bồi thường thiệt hại, bao gồm: Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra; Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.
Trong đó, Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định 8 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại, cụ thể như:
 • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.
 • Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe Cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
 • Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe (GPLX) hoặc sử dụng GPLX không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản Lý GPLX) hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn hoặc bị thu hồi GPLX thì được coi là không có GPLX…
 • Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
 • Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
 • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
 • Chiến tranh, khủng bố, động đất.

  7 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại

  Hiện hành, Điều 13 Nghị định 103/2008/NĐ-CP quy định 7 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:
  • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe, hoặc của người bị thiệt hại.
  • Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
  • Lái xe không có GPLX hoặc GPLX không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có GPLX.
  • Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
  • Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
  • Chiến tranh, khủng bố, động đất.
  • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
Liên quan