Vợ chồng phải cùng làm việc nhà, chia sẻ công việc trong gia đình

Vợ chồng có trách nhiệm cùng nhau làm việc nhà, chia sẻ công việc trong gia đình là nội dung được đề cập tại Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL năm 2022.

Cụ thể, đối với tiêu chí ứng xử của vợ, chồng, Bộ tiêu chí nêu rõ:

– Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

– Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.

– Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

– Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

Ngoài ra, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình còn bao gồm các nội dung:

– Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

– Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương.

– Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép.

– Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Xem thêm tại Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL năm 2022.

Liên quan