05 ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỂ SỬ DỤNG PHÁO HOA ĐÚNG LUẬT

[Infographic] Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 11/01/2021 cho phép người dân được quyền sử dụng pháo hoa trong một số sự kiện như cưới hỏi, sinh nhật. Tuy nhiên, người dân cần tuân thủ pháp luật về việc sử dụng pháo hoa với các lưu ý dưới đây.

Liên quan