06 TIÊU CHÍ ĐỂ SẢN PHẨM PHẦN MỀM ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, MUA SẮM

[Infographic] Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 40/2020/TT-BTTTT Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

Liên quan