08 TRƯỜNG HỢP BỊ XÓA ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TỪ NGÀY 01/7/2021

[Infographic] Ngày 13/11/2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Theo đó, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. Công dân đã đăng ký tạm trú nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú:

Liên quan