Trước đó, báo cáo về hoạt động của bệnh viện, TS-BS Chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, cho biết sau 55 ngày thành lập, nhân lực của bệnh viện hiện có 1.658 người, trong đó 340 bác sĩ, 642 điều dưỡng.