XỦ PHẠT HÀNH VI MÊ TÍN DỊ ĐOAN

Hành vi hành nghề mê tín đoan sẽ bị xử lý tùy thuộc từng trường hợp và hậu quả mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự:

Xử phạt hành chính đối với hoạt động mê tín dị đoan như sau:

  • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan theo điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP 
  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồngđối với hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi theo điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 320 Bộ luật Hình sự 2015

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với trường hợp dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
  • Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Làm chết người;

+ Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  • Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 

Liên quan