Các loại xe nào không được đi vào đường cao tốc và mức phạt?

Đường cao tốc là đường dành riêng cho một vài xe cơ giới có thể di chuyển với tốc độ cao. Vậy các phương tiện nào không được phép lưu thông trên đường cao tốc và mức phạt dành cho từng loại phương tiện khi vi phạm là bao nhiêu?

1. Các loại xe không được đi vào đường cao tốc

Khoản 4 Điều 26 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về các đối tượng không được đi vào đường cao tốc bao gồm:

– Người đi bộ;

– Xe thô sơ (như xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự được quy định tại khoản 19 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008);

– Xe gắn máy, xe mô tô;

– Máy kéo;

– Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/h.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc thì những người và phương tiện này được phép đi vào đường cao tốc.

2. Mức phạt với lỗi đi vào đường cao tốc của một số loại xe

Dưới đây là mức phạt với những trường hợp đi vào đường cao tốc theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP:

– Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và xe gắn máy:

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi vào đường cao tốc theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP;

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi vào đường cao tốc gây tai nạn giao thông theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP;

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyện dùng có thiết kế nhỏ hơn 70km/h, máy kéo đi vào đường cao tốc theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP;

– Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ đi vào đường cao tốc theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP;

– Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Lưu ý: Những loại xe được nêu trên không bao gồm các phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Liên quan