CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Cấp/cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng là thủ tục hành chính mà cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ về Cục An toàn thông tin xin cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung theo Luật an toàn thông tin mạngNghị định 108/2016/NĐ-CPThông tư 269/2016/TT-BTCThông tư 13/2018/TT-BTTTT.

1. Một số khái niệm cơ bản

An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin. (khoản 1 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng)

Mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính. (khoản 2 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng)

Sản phẩm an toàn thông tin mạng là phần cứng, phần mềm có chức năng bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin. (khoản 19 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng)

2. Điều kiện cấp giấy phép

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện  quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật 86/2015/NĐ-CP sau đây:

– Có Giấy phép kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin mạng;

– Sản phẩm an toàn thông tin mạng phải thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định tại Điều 39 của Luật an toàn thông tin mạng;

– Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm an toàn thông tin mạng không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

3. Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép (Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

– Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép được quy định tại

Phụ lục I của Thông tư này.

– Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép là thiết bị hoàn chỉnh có đặc tính kỹ thuật, mô tả hàng hóa theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật, cấu trúc thiết kế, có thể hoạt động độc lập; không áp dụng đối với linh kiện hoặc phụ kiện hoặc bộ phận của sản phẩm. (Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT).

Lưu ý:  Tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng phải thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy trước khi nhập khẩu theo quy định tại Điều 39 của Luật an toàn thông tin mạng. (khoản 2 Điều 48 Luật 86/2015/QH13)

Kết luậnCấp/cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng là thủ tục hành chính mà cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ về Cục An toàn thông tin xin cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Trình tự, thủ tục cụ thể quy định tại Luật an toàn thông tin mạngNghị định 108/2016/NĐ-CPThông tư 269/2016/TT-BTCThông tư 13/2018/TT-BTTTT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thực hiện tại đây:

Cấp/cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Liên quan