CẤP/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Đơn vị xác nhận nội dung quảng cáo có quyền yêu cầu Cấp/Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể hóa nội dung này dựa trên những quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009Luật Quảng cáo 2012Nghị định 181/2013/NĐ-CPNghị định 158/2013/NĐ-CPThông tư 09/2015/TT-BYT.

1. Một số khái niệm

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. (Khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012)

Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận. (Khoản 1 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh. (Khoản 2 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

2. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

2.1. Điều kiện của đơn vị đăng kí xác nhận nội dung quảng cáo

Phải đáp ứng các điều kiện khoản 1 Điều 11 Thông tư 09/2015/TT-BYT.

– Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề mà pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh quy định bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.

2.2. Nội dung quảng cáo

Nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải đúng theo quy định Điều 9 Nghị định 181/2013/NĐ-CP

– Đúng với Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

– Có tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cấp phép hoạt động;

– Đề cập phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép.

Lưu ý: Đơn vị yêu cầu xác nhận là đơn vị đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; đơn vị có tư cách pháp nhân; được ủy quyền.

2.3. Cấp lại giấy xác nhận

Các trường hợp cấp lại được quy định tại Điều 21 Thông tư 09/2015/TT-BYT.

– Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

– Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng và không có thay đổi về nội dung quảng cáo

– Giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo

– Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng không thuộc các trường hợp đã nêu.

Lưu ý: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư 09/2015/TT-BYT.

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động;

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ;

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn có liên quan đến dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo.

3. Xử lí hành chính (Điều 74 Nghị định 158/2013/NĐ-CP)

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

 Kết luận: Đơn vị xác nhận nội dung quảng cáo sẽ được Cấp/Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009Luật Quảng cáo 2012Nghị định 181/2013/NĐ-CPNghị định 158/2013/NĐ-CPThông tư 09/2015/TT-BYT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Cấp/Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Liên quan