CẤP CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. Thông tư nêu rõ quy định mới là việc cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được thực hiện trên môi trường điện tử.
Việc kê khai hồ sơ điện tử và việc cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải thực hiện theo quy định của Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phải đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục của Thông tư này.Cụ thể, Thông tư 36 bổ sung quy định về “Thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trên môi trường điện tử” như sau:

Việc áp dụng hình thức cấp phép điện tử đối với việc cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện (www.cuctanso.vn và www.rfd.gov.vn).

Thông tư cũng nêu rõ, hồ sơ cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cho học viên theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên theo quy định của Bộ Y tế;

c) Bản sao hợp pháp các tài liệu, văn bằng chuyên môn chứng minh đáp ứng các điều kiện chuyên môn quy định.

d) Ảnh 3×4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (02 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử);

đ) Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp khóa đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư mới, hồ sơ cấp, đề nghị cấp lại, đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đã được sửa đổi theo hướng giảm bớt thành phần hồ sơ so với quy định cũ.

Cụ thể, hồ sơ cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải sẽ không cần nộp kèm bản sao hợp pháp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn nữa. Bên cạnh đó, khi nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, người nộp sẽ không phải nộp kèm bản chính chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cần gia hạn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2020.

Theo Baochinhphu.vn

Liên quan