CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Pháp luật Việt Nam công nhận môi giới bất động sản là một ngành nghề và có quy định cụ thể cho ngành nghề này. Theo đó, cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản rất quan trọng để đảm bảo điều kiện và hiệu quả hành nghề của môi giới. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể nội dung này theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Nghị định 139/2017/NĐ-CP, Thông tư 11/2015/TT-BXD như sau:

1. Một số khái niệm cơ bản

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản (khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014).

Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản nhằm mục đích sinh lợi là một hình thức kinh doanh bất động sản (khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014).

Chủ thể có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm cá nhântổ chức. Điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định về thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014; và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập (không phải thành lập doanh nghiệp) nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Lưu ý: 

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản: Đảm bảo tính khách quan, công bằng trong hợp đồng (khoản 3 Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014).

2. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Dịch vụ môi giới bất động sản vừa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện kinh doanh tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, vừa có điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đều có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp cho cá nhân khi cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật dân sự;

– Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

– Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản (kỳ thi sát hạch do Sở xây dựng chủ trì và được quy định tại Chương II Thông tư 11/2015/TT-BXD)

Lưu ý:  

– Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp (khoản 4 Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD).

– Người được cấp chứng chỉ phải chấp hành các quy định tại khoản 7 Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD: Không được sửa chữa, tẩy xóa nội dung của chứng chỉ; Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và chứng chỉ của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến hành nghề môi giới bất động sản; Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định.

– Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản. Trường hợp chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định (Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD).

3. Xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Điều 58 Nghị định 139/2017/NĐ-CP như sau:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

Kết luận: Cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi giới bất động sản nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để được cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  theo quy định tại Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Nghị định 139/2017/NĐ-CP, Thông tư 11/2015/TT-BXD.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Liên quan