TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 11/2020

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 11/2020.

I. Nghị định

STT

 Văn bản

Ngày hiệu lực

1 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu Ngày ban hành: 18/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
2 Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng Ngày ban hành: 15/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
3 Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự Ngày ban hành: 09/11/2020
Ngày hiệu lực: 25/12/2020
4  Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Ngày ban hành: 05/11/2020
Ngày hiệu lực: 20/12/2020
5 Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Ngày ban hành: 02/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
6 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi Ngày ban hành: 24/11/2020
Ngày hiệu lực: 11/01/2021
7 Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo Ngày ban hành: 27/11/2020
Ngày hiệu lực: 11/01/2021

II. Thông tư

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1 Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày hiệu lực: 11/11/2020
2 Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Ngày ban hành: 09/11/2020
Ngày hiệu lực: 09/11/2020
3 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 24/11/2020
Ngày hiệu lực: 18/01/2021
4 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ngày hiệu lực: 18/11/2020
Ngày ban hành: 15/01/2021
5 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày ban hành: 16/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
6 Thông tư 38/2020/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 16/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
7 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 16/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
8 Thông tư 37/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
9 Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày hiệu lực: 15/01/2021
10 Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày hiệu lực: 28/12/2020
11 Thông tư 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày hiệu lực: 28/12/2020
12 Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành Ngày ban hành: 12/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
13 Thông tư 17/2020/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ngày ban hành: 12/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
14 Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, …, bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày hiệu lực: 26/12/2020
15 Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày hiệu lực: 26/12/2020
16 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày hiệu lực: 28/12/2020
17 Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL về Định mức kinh tế – kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ngày ban hành: 10/11/2020
Ngày hiệu lực: 25/12/2020
18 Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ngày ban hành: 09/11/2020
Ngày hiệu lực: 25/12/2020
19 Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ngày ban hành: 09/11/2020
Ngày hiệu lực: 25/12/2020
20 Thông tư 34/2020/TT-BTTTT quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 06/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
21 Thông tư 35/2020/TT-BTTTT quy định về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 06/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
22 Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Ngày ban hành: 05/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
23 Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày ban hành: 04/11/2020
Ngày hiệu lực: 15/12/2020
24 Thông tư 32/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Ngày ban hành: 04/11/2020
Ngày hiệu lực: 15/12/2020
25 Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày hiệu lực: 19/12/2020
26 Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày hiệu lực: 19/12/2020
27 Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày hiệu lực: 19/12/2020
28 Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày hiệu lực: 19/12/2020
29 Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước Ngày ban hành: 02/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
30 Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 02/11/2020
Ngày hiệu lực: 17/12/2020
31 Thông tư 14/2020/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ngày ban hành: 27/11/2020
Ngày hiệu lực: 11/01/2021
32 Thông tư 20/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ngày ban hành: 26/11/2020
Ngày hiệu lực: 15/01/2021
33 Thông tư 15/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngày ban hành: 20/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/02/2021
34 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Ngày ban hành: 19/11/2020
Ngày hiệu lực: 02/01/2020
35 Thông tư 92/2020/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021

 

Dữ Liệu Pháp Lý trân trọng gửi đến các bạn

Liên quan