CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là thủ tục hành chính mà tổ chức cần thực hiện khi có nhu cầu chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Việc thực hiện thủ tục này được thể hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 93/2017/TT-BTC. Sau đây, Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể những nội dung như sau:

1. Một số lưu ý về thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTCĐiều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) và Điều 2 Thông tư 93/2017/TT-BTC bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

Theo quy định hiện hành đã bãi bỏ quy định trước đây về thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại Thông tư 156/2013/TT-BTC cũng như việc phải nộp mẫu 06/GTGT, tức nghĩa, sau khi hết chu kỳ khai thuế và muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp không cần phải nộp Mẫu 06/GTGT để thông báo về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế mà chỉ cần thực hiện đăng ký phương pháp tính thuế bình thường.

Lưu ý: 

– Nếu doanh nghiệp muốn áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì nộp Tờ khai tính thuế GTGT (mẫu 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC). Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì nộp Tờ khai tính thuế GTGT (mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

– Nếu doanh nghiệp muốn áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC). Đối với các dự án đầu tư tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Ví dụ 53: Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ áp dụng phương pháp tính trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ X xác định doanh thu như sau:

Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng.

Trường hợp doanh thu ước tính xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 1/1/2015 và cho hai năm 2015, 2016. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng và Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Nếu Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ trong hai năm 2015, 2016.

Kết luận:  Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là thủ tục hành chính mà tổ chức cần thực hiện khi có nhu cầu chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Khi thực hiện người sử dụng lao động cần xem quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 93/2017/TT-BTC.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây: Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Liên quan