ĐỀ XUẤT CHUYỂN HỆ CAO ĐẲNG VỀ BỘ GD&ĐT: CHÍNH PHỦ GIAO BỘ NỘI VỤ TRẢ LỜI

Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT về việc quản lý nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp.

Vừa qua, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có 2 kiến nghị quan trọng gửi đến các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đó là Quốc hội sớm điều chỉnh Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại họcLuật Giáo dục Nghề nghiệp theo các định hướng đưa trình độ cao đẳng về trở lại bậc giáo dục đại học; đổi tên Luật Giáo dục Nghề nghiệp thành Luật Giáo dục Nghề với các trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao cấp nghề; khuyến khích phát triển trung học nghề, chấp nhận sự tương đương giữa hai bằng trung học phổ thông và trung học nghề nhằm phân luồng triệt để học sinh sau trung học cơ sở.

Nội dung nữa là đưa quản lý nhà nước về đào tạo cao đẳng về chung một đầu mối với các cấp độ khác thuộc giáo dục đại học, tức là về lại Bộ GD&ĐT.

Về kiến nghị của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đối với việc chuyển vai trò quản lý nhà nước hệ đào tạo cao đẳng từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Bộ GD&ĐT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến.

Theo đó một mặt giao các Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT nghiên cứu; mặt khác giao bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa lệnh của Thủ tướng trả lời hiệp hội bằng văn bản.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan