ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ TIỀN HOẶC HIỆN VẬT CHO PHỤ NỮ KHI SINH ĐỦ 2 CON

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Theo đó, Bộ Y tế ban hành một số nội dung khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Trong đó nêu rõ: Tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật với phụ nữ có các điều kiện sau: Trong độ tuổi sinh đẻ; đã có đủ 2 con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai).

Tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Thông tư cũng nêu rõ một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cụ thể như sau:

Đối với tập thể, xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Đối với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh 2 con một bề cam kết không sinh thêm con như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2021.

Theo baochinhphu.vn

 

Liên quan