Điều kiện, thời hạn đăng ký thuế nhà thầu

Đăng ký thuế nhà thầu và nộp thuế là một trong những nghĩa vụ mà các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải thực hiện. Vậy thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu là bao lâu?

1. Đối tượng đăng ký thuế nhà thầu 

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định, đối tượng đăng ký thuế nhà thầu là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II  Thông tư 103/2014/TT-BTC nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

– Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

– Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Trong trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng các điều kiện trên thì bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

2. Thời hạn đăng ký thuế nhà thầu

Theo tại điểm d khoản 2 Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.

Bên cạnh đó, Công văn 755/TCT-KK ngày 05/3/2015 có quy định:

Về thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

3. Hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

Theo khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu gồm

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

– Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (nếu có);

– Bản sao Giấy xác nhận đăng ký văn phòng Điều hành; hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Thuế nơi nhà thầu đặt trụ sở.

Liên quan