GIỚI THIỆU 1076 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư là 1.076 người.

Chiều 3.3, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên toàn thể thứ 3, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Báo cáo kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ông Trần Văn Túy, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự – Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết có 32 tỉnh, thành phố nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH); 31 tỉnh, thành phố đề nghị Ủy ban TVQH điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng ĐBQH khóa 15.
Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (cả T.Ư và địa phương) là 1.076 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu, nhưng tỷ lệ không đồng đều giữa các tỉnh.
Cũng theo ông Túy, có 2 tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh số lượng ĐBQH do T.Ư giới thiệu về ứng cử ở địa phương. Một số tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh các cơ cấu. Ông Túy cho biết, tại phiên họp 53, Ủy ban TVQH đã thảo luận và thông qua Nghị quyết số 1226 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.
Báo cáo về hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo từ sau phiên họp thứ 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay, ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện, thông tin rằng tới ngày 3.3, đã có 2 đơn thư do Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia chuyển đến. Ngay sau khi nghe ông Bình báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo xem xét, giải quyết kịp thời.
Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách những người thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV, để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần 2, hoàn thành trước ngày 11.3 tới. 
Theo tuoitre.vn.
Liên quan