Hứa thưởng là gì? Hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm không?

Việc hứa thưởng nhằm thúc đẩy cá nhân hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, nếu hứa thưởng nhưng không thực hiện nghĩa vụ trao thưởng thì có vi phạm pháp luật không?

1. Hứa thưởng là gì?

Căn cứ theo Điều 570 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

– Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

– Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo đó, hứa thưởng được xem là một giao dịch dân sự được thể hiện dưới dạng hành vi pháp lý đơn phương của một chủ thể. Khi đó, bên hứa thưởng sẽ đưa ra điều kiện, quy định cho người khác để thực hiện một yêu cầu nhất định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự cho một chủ thể khác.

2. Hứa thưởng có được rút lại không?

Căn cứ theo Điều 571 Bộ luật Dân sự 2015, việc rút tuyên bố hứa thưởng chỉ được thực hiện khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc.

Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

3. Hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm pháp luật không?

Thông qua quy định tại khoản 1 Điều 570 Bộ luật Dân sự 2015, có thể thấy việc hứa thưởng là một hành vi pháp lý đơn phương của một chủ thể, thể hiện ý chí của một bên chủ thể không có sự thỏa thuận thống nhất ý chí giữa các bên như hợp đồng dân sự. Đồng thời, tại Bộ luật Dân sự 2015 cũng không có quy định chế tài xử lý đối với những trường hợp không thực hiện việc hứa thưởng.

Do đó, trong trường hợp người hứa thưởng không thực hiện nghĩa vụ hứa thưởng của mình thì sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Liên quan