Mẫu Bảng kiểm trước tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em

Bộ Y tế vừa có Quyết định 5002/QĐ-BYT sửa đổi Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em.

Cụ thể, bổ sung Bảng kiểm trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em được ban hành kèm theo Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

Ảnh chụp một phần Mẫu Bảng kiểm trước tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em

Mẫu giấy này sẽ dùng để sàng lọc thông tin của trẻ em và kết luận có tiêm chủng hay không.

Quyết định 5002/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Theo thuvienphapluat.vn

Liên quan