MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐANG ÁP DỤNG LÀ 1,49 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Theo ông Nguyễn Văn Hạp (Hà Nội) được biết, lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7/2020, nhưng hiện lương hưu của ông lại chưa được tăng. Ông Hạp đề nghị giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, BHXH thành phố Hà Nội trả lời như sau:

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, mức lương cơ sở của công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh tăng thêm 110.000 đồng/tháng từ 1/7/2020. Trong đó, tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020. Lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội và cân đối ngân sách của Nhà nước nên Bộ Chính trị cũng đưa ra giải pháp trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 tại Kết luận số 77-KL/TW.

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, qua đó quyết định chưa điều chỉnh mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020.

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 và mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đang áp dụng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP này 20/5/2019 của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn

Liên quan