Gần đây các trang mạng xã hội đăng tải nội dung sắp tới thẻ ATM sẽ không sử dụng để rút tiền được nữa vì phải đổi sang thẻ ATM loại gắn chip mới sử dụng được. Tôi cũng nhận được tin nhắn từ ngân hàng mà tôi đang dùng thẻ từ như vậy. Cho tôi hỏi có quy định cụ thể về vấn đề này không?

Bạn đọc Ngoc Anh (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định tại Điều 27b và 27a Thông tư 41/2018 của Ngân hàng Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2020/TT-NHNN) thì:

Đến ngày 31-12-2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Đến ngày 31-12-2021, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên có thể thấy kể từ ngày 1-1-2022 các điểm chấp nhận thanh toán thẻ ATM sẽ chỉ chấp nhận thanh toán đối với thẻ ATM loại gắn chip. 

Còn đối với thẻ ATM cũ (thẻ từ) sẽ không sử dụng để thanh toán được. Do đó các chủ thẻ cần liên hệ với các ngân hàng chuyển đổi sang thẻ gắn chíp để tiếp tục sử dụng.

Theo plo.vn