NGÂN HÀNG PHẢI NIÊM YẾT CÔNG KHAI THÔNG TIN LÃI SUẤT

Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Tháng 6/2020, ông Nguyễn Văn Phú (Khánh Hòa) vay Ngân hàng Seabank – Chi nhánh Nha Trang 450 triệu đồng để mua xe ô tô, mục đích kinh doanh chạy dịch vụ. Mức lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm 14 tháng lĩnh lãi cuối kỳ cộng biên độ 4,7%.

Do thời điểm vay đang cần gấp để có xe chạy dịch vụ nên ông chưa hiểu rõ về lãi suất. Ông đã đến Ngân hàng Seabank tìm hiểu thì được trả lời, lãi suất tiết kiệm 14 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 8,5%/năm theo quy định nội bộ của Ngân hàng.

Tuy nhiên, theo ông biết mức lãi suất tiết kiệm 14 tháng phải được niêm yết công khai, nhưng ông không thấy trên trang web hay thông báo tại văn phòng Seabank có niêm yết mức lãi suất này.

Ông Phú hỏi, mức lãi suất tiết kiệm là 8,5%/năm mà Ngân hàng đã trao đổi với ông đã đúng chưa? Việc không công khai rõ ràng mức lãi suất là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng”.

Thông tư số 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiền gửi tiết kiệm, quy định:

– Tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của ngân hàng nhà nước về lãi suất trong từng thời kỳ (Khoản 1 Điều 9);

– Thời hạn gửi tiền bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Thời hạn gửi tiền cụ thể do tổ chức tín dụng xác định (Khoản 1 Điều 6);

– Tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) của tổ chức tín dụng về lãi suất tiền gửi tiết kiệm (Điểm a Khoản 1 Điều 21).

Theo đó, trường hợp Seabank có huy động tiền gửi tiết kiệm 14 tháng thì Seabank phải niêm yết công khai theo quy định.

Theo Chinhphu.vn
Liên quan