NHỮNG NƠI LÀM VIỆC NLĐ KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP

[Infographic] Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 209 Bộ luật lao động 2019 thì NLĐ không được đình công ở nơi sử dụng lao động mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người.

Liên quan