QUY ĐỊNH VỀ MUA BÁN VÀNG MIẾNG NĂM 2023

Nhân dịp Mùng 10 Tết Âm lịch hàng năm, nhiều người dân sẽ có xu hướng mua vàng với mong muốn năm mới làm ăn phát triển. Vậy người dân có nhu cầu mua vàng miếng cần luu ý điều gì?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2012/NĐ-CP giải thích một số từ ngữ như sau: “Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây được gọi là Ngân hàng Nhà nước) cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.”

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về việc quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng như sau: “Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.”

Như vậy, hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Do đó, người dân không được phép bán vàng miếng tại các cơ sở chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Trường hợp mua, bán vàng miếng không đúng quy định nêu trên sẽ bị phạt cảnh cáo, nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo điểm a khoản 2 điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Đây là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng. Còn đối với vàng trang sức thì người dân được phép mua, bán tại tiệm vàng mà không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Liên quan