TỔNG HỢP 39 ÁN LỆ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

Án lệ số 38/2020/AL và số 39/2020/AL về dân sự được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020 (sẽ có hiệu lực vào ngày 15/11/2020 tới đây) đã chính thức nâng tổng số Án lệ của Việt Nam lên 39. Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Qúy khách hàng toàn bộ các Án lệ đã được công bố.

Số án lệ Tên án lệ Lĩnh vực Ngày thông qua và

ngày áp dụng

Tải về
39/2020/AL

Án lệ 39/2020/AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra

 

Dân sự Ngày thông qua: 13/08/2020

Ngày áp dụng: 15/11/2020

Tải án lệ về tại đây 
38/2020/AL

Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật

 

Dân sự Ngày thông qua: 13/08/2020

Ngày áp dụng: 15/11/2020

Tải án lệ về tại đây
37/2020/AL

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm

 

Kinh doanh thương mại Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tải án lệ về tại đây
36/2020/AL

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

 

Kinh doanh thương mại Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tải án lệ về tại đây
35/2020/AL

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

 

Dân sự Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tải án lệ về tại đây
34/2020/AL

Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường

 

Dân sự Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tải án lệ về tại đây
33/2020/AL

Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

 

Dân sự Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tải án lệ về tại đây
32/2020/AL

Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

Dân sự Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tải án lệ về tại đây
31/2020/AL

Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ về quyền tài sản

Dân sự Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tải án lệ về tại đây
30/2020/AL

Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn

Hình sự Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tải án lệ về tại đây
29/2019/AL

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản”

Hình sự Ngày thông qua: 22/08/2019

Ngày áp dụng: 10/10/2019

Tải án lệ về tại đây
28/2019/AL

Án lệ số 28/2019/AL về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

Hình sự Ngày thông qua: 22/08/2019

Ngày áp dụng: 10/10/2019

Tải án lệ về tại đây
27/2019/AL

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đấtNhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01-7-1991

Hành chính Ngày thông qua: 22/08/2019

Ngày áp dụng: 10/10/2019

Tải án lệ về tại đây
26/2018/AL

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Dân sự Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
25/2018/AL

Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

Dân sự Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
24/2018/AL

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

Dân sự, khác Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
23/2018/AL

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

Dân sự, khác Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
22/2018/AL

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Khác, Lao động Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
21/2018/AL

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Kinh doanh thương mại Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
20/2018/AL

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Dân sự Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
19/2018/AL

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”

Hình sự Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
18/2018/AL

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”

Hình sự Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
17/2018/AL

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm

Hình sự Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tải án lệ về tại đây
16/2017/AL

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

Dân sự Ngày thông qua: 14/12/2017

Ngày áp dụng: 15/02/2018

Tải án lệ về tại đây
15/2017/AL

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Dân sự Ngày thông qua: 14/12/2017

Ngày áp dụng: 15/02/2018

Tải án lệ về tại đây
14/2017/AL

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

Dân sự Ngày thông qua: 14/12/2017

Ngày áp dụng: 15/02/2018

Tải án lệ về tại đây
13/2017/AL

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Kinh doanh thương mại Ngày thông qua: 14/12/2017

Ngày áp dụng: 15/02/2018

Tải án lệ về tại đây
12/2017/AL

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Kinh doanh thương mại Ngày thông qua: 14/12/2017

Ngày áp dụng: 15/02/2018

Tải án lệ về tại đây
11/2017/AL

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp

Dân sự Ngày thông qua: 14/12/2017

Ngày áp dụng: 15/02/2018

Tải án lệ về tại đây
10/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 08/2014/HC-GĐT ngày 19-08-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại tỉnh Vĩnh Long giữa người khởi kiện là bà Võ Thị Lựu với người bị kiện là Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Hành chính Ngày thông qua: 10/07/2016

Ngày áp dụng: 17/10/2016

Tải án lệ về tại đây
09/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15-03-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Bắc Ninh giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần thép Việt Ý với bị đơn là Công ty cổ phần kim khí Hưng Yên; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Ngọc Lan và ông Lê Văn Dũng.

Kinh Doanh thương mại Ngày thông qua: 10/07/2016

Ngày áp dụng: 01/12/2016

Tải án lệ về tại đây
08/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16-5-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” tại Thành phố Hà Nội giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam với bị đơn là Công ty cổ phần dược phẩm Kaoli; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm các ông, bà Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Đăng Duyên, Đỗ Thị Loan

Kinh doanh thương mại Ngày thông qua: 10/07/2016

Ngày áp dụng: 01/12/2016

Tải án lệ về tại đây
07/2016/AL

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991

Dân sự Ngày thông qua: 10/07/2016

Ngày áp dụng: 01/12/2016

Tải án lệ về tại đây
06/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 100/2013/GĐT-DS ngày 12-8-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp thừa kế” tại Hà Nội.

Dân sự Ngày thông qua: 06/04/2016

Ngày áp dụng: 25/05/2016

Tải án lệ về tại đây
05/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân sự Ngày thông qua: 06/04/2016

Ngày áp dụng: 25/05/2016

Tải án lệ về tại đây
04/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/QĐ-HĐTP ngày 03-3-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại thành phố Hà Nội

Dân sự Ngày thông qua: 06/04/2016

Ngày áp dụng: 25/05/2016

Tải án lệ về tại đây
03/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/DS-GĐT ngày 03-5-2013 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Ly hôn” tại Hà Nội

Hôn nhân & Gia đình Ngày thông qua: 06/04/2016

Ngày áp dụng: 25/05/2016

Tải án lệ về tại đây
02/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” tại tỉnh Sóc Trăng

Dân sự Ngày thông qua: 06/04/2016

Ngày áp dụng: 25/05/2016

Tải án lệ về tại đây
01/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người” đối với bị cáo: Đồng Xuân Phương, sinh năm 1975; trú tại nhà số 11/73 phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; là công nhân xây dựng; con ông Đồng Xuân Chì và bà Dương Thị Thông; bị bắt giam ngày 22-6-2007;

Hình sự Ngày thông qua: 06/04/2016

Ngày áp dụng: 23/05/2016

Tải án lệ về tại đây

 

Liên quan