TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 10/2020

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 10/2020.

I. Thông tư

1 Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Ngày ban hành: 02/10/2020           Ngày hiệu lực: 02/10/2020

2

Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày ban hành: 07/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/12/2020

3

Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 07/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/12/2020

4

Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý,sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành: 09/10/2020           Ngày hiệu lực: 09/10/2020

5

Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Ngày ban hành: 15/10/2020           Ngày hiệu lực: 15/10/2020

6

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Ngày ban hành: 19/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/07/2022

7

Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

Ngày ban hành: 19/10/2020           Ngày hiệu lực: 10/12/2020

8

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ngày ban hành: 19/10/2020           Ngày hiệu lực: 05/12/2020

9

Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Ngày ban hành: 19/10/2020           Ngày hiệu lực: 05/12/2020

10

Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày ban hành: 19/10/2020           Ngày hiệu lực: 10/12/2020

11

Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Ngày ban hành: 27/10/2020           Ngày hiệu lực: 10/12/2020

II. Thông tư

1

Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 28/10/2020           Ngày hiệu lực: 12/12/2020

2

Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 28/10/2020           Ngày hiệu lực: 12/12/2020

3

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 26/10/2020           Ngày hiệu lực: 12/12/2020

4

Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 21/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/01/2021

5

Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 21/10/2020           Ngày hiệu lực: 15/12/2020

6

Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng ban hành

Ngày ban hành: 20/10/2020           Ngày hiệu lực: 05/12/2020

7

Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 19/10/2020           Ngày hiệu lực: 05/12/2020

8

Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 16/10/2020           Ngày hiệu lực: 15/12/2020

9

Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL quy định về nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 15/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/12/2020

10

Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 15/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/12/2020

11

Thông tư 25/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo theo trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 14/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/04/2021

12

Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 13/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/12/2020

13

Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 13/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/12/2020

14

Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 12/20/2020           Ngày hiệu lực: 01/10/2021

15

Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 09/10/2020           Ngày hiệu lực: 25/11/2020

16

Thông tư 121/2020/TT-BQP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

Ngày ban hành: 08/10/2020           Ngày hiệu lực: 22/11/2020

17

Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 06/10/2020           Ngày hiệu lực: 20/11/2020

18

Thông tư 120/2020/TT-BQP quy định về phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 06/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/01/2021

19

Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đạo tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 05/10/2020           Ngày hiệu lực: 20/11/2020

20

Thông tư 36/2020/TT-BGDDT quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 05/10/2020           Ngày hiệu lực: 20/11/2020

21

Thông tư 28/2020/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/04/2021

22

Thông tư 23/2020/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2020           Ngày hiệu lực: 15/11/2020

23

Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Ngày ban hành: 01/10/2020           Ngày hiệu lực: 15/11/2020

24

Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2020           Ngày hiệu lực: 01/12/2020

25

Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2020           Ngày hiệu lực: 20/11/2020

Dữ Liệu Pháp lý xin trân trọng gửi đến các bạn!

Liên quan