TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 7/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 7/2021.

I. Nghị định

STT

Văn bản

Ngày hiệu lực
1.

 

Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng Ngày ban hành: 24/07/2021
Ngày hiệu lực: 15/09/2021
2. Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo Ngày ban hành:20/07/2021
Ngày hiệu lực: 15/09/2021
3. Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Ngày ban hành:15/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
4. Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 15/07/2021

Ngày hiệu lực: 15/07/2021
5. Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày ban hành: 15/07/2021

Ngày hiệu lực: 01/09/2021

 

6. Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên taiLuật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi
Ngày ban hành: 06/07/2021
Ngày hiệu lực: 20/08/2021

 

II. Thông tư

STT Văn bản Ngày hiệu lực
    1.       Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành:26/07/2021
Ngày hiệu lực: 08/09/2021
2.       Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 26/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/10/2021
3.       Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 22/07/2021
Ngày hiệu lực: 15/09/2021
4.       Thông tư 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 21/07/2021
Ngày hiệu lực: 21/07/2021
5.       Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 18/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
6.       Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành: 16/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
7.       Thông tư 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 16/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
8.       Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Ngày ban hành: 15/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
9.       Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/07/2021
Ngày hiệu lực: 30/08/2021
10.    Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
11.    Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/07/2021
Ngày hiệu lực: 20/07/2021
12 Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/07/2021
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
13 Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 09/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/08/2021
14 Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/07/2021
Ngày hiệu lực: 25/08/2021
15 Thông tư 80/2021/TT-BQP quy định về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 08/07/2021
Ngày hiệu lực: 25/08/2021
16 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 07/07/2021
Ngày hiệu lực: 22/08/2021
17 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 07/07/2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
18 Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 07/07/2021
Ngày hiệu lực: 25/08/2021
19 Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 06/07/2021
Ngày hiệu lực: 27/10/2021
20 Thông tư 53/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 06/07/2021
Ngày hiệu lực: 23/08/2021
21 Thông tư 54/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 06/07/2021
Ngày hiệu lực: 25/08/2021


Dữ Liệu Pháp Lý 
trân trọng gửi đến quý khách!

 

Liên quan