CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. Sau đây Dữ Liệu Pháp Lý sẽ cụ thể hóa nội dung này dựa trên những quy định của Luật Thú y 2015Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

1. Một số khái niệm cơ bản:

Thuốc thú y là đơn chất hoặc hỗn hợp các chất bao gồm dược phẩm, vắc-xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất được phê duyệt dùng cho động vật nhằm phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều chỉnh, phục hồi chức năng sinh trưởng, sinh sản của động vật. (Điều 3 Luật Thú ý 2015).

2. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

2.1. Nội dung quảng cáo:

Quảng cáo thuốc thú y bắt buộc phải có các nội dung sau:

– Tên thương phẩm, công thức bào chế của thuốc thú y;

– Công dụng và những Điều lưu ý khi sử dụng, bảo quản thuốc thú y;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký, phân phối. (Điều 41 TT 13/2016/TT-BNNPTNT)

Lưu ý: Quảng cáo thuốc thú y sẽ không bị bắt buộc phải có tất các nội dung nêu trên nếu nội dung quảng cáo thuốc thú y thể hiện dưới các hình thức sau:

–  Trên bảng, biển, panô, kệ giá kê hàng, các vật dụng khác

–  Trên các vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác

– Trên phương tiện giao thông

– Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo không nhất thiết phải chứa đầy đủ các nội dung bắt buộc. (Điều 41 TT 13/2016/TT-BNNPTNT)

2.2. Thẩm quyền Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y:

Nội dung quảng cáo thuốc thú y phải được cơ quan có thẩm quyền sau xác nhận:

– Cục Thú y: cấp giấy xác nhận quảng cáo thuốc thú y đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành toàn quốc.

– Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đối với các trường hợp quảng cáo trên các phương tiện:

+ Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương;

+ Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo;

+ Phương tiện giao thông;

+ Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao;

+ Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

+ Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật

(Điều 42 TT 13/2016/TT-BNNPTNT)

2.3. Quy trình thẩm định hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo:

– Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký biết để hoàn thiện đối với những trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu;

– Sau 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XLIII ban hành kèm theo Thông tư TT 13/2016/TT-BNNPTNT.

– Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp. (khoản 3 Điều 43 TT 13/2016/TT-BNNPTNT)

3. Xử lí vi phạm hành chính:

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi ghi nhãn sản phẩm không đúng nội dung đã đăng ký, ghi đạt chứng nhận GMP khi chưa được cấp Giấy chứng nhận GMP theo quy định.

– Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thu hồi thuốc thú y, ghi nhãn sản phẩm không đúng nội dung đã đăng ký. (Điều 40 NĐ 90/2017/NĐ-CP)

Kết luận: Cơ sở sản xuất thuốc thú y sẽ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y theo quy định của Luật Thú y 2015Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

Chi tiết trình tự, hồ sơ, mẫu đơn thực hiện xem tại đây:

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Liên quan