KHÔNG GIÚP NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM

Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là hành vi của người mà khi biết được người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm có thể bị chết mặc dù có điều kiện cứu giúp nhưng đã bỏ mặc tình trạng đó làm cho nạn nhân bị chết.

Mặt khách quan của tội phạm là người phạm tội trực tiếp thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Người phạm tội có điều kiện cứu giúp nhưng không cứu giúp dẫn đến hậu quả chết người là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm, đồng thời xem xét điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi không cứu giúp và hậu quả chết người.

Điều 132 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định khung hình phạt:

­– Khung 1. Quy định hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

– Khung 2. Quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm áp dụng đối với các trường hợp:

  • Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;
  • Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

– Khung 3. Quy định hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm trường hợp dẫn đến hậu quả 02 người chết trở lên.

– Hình phạt bổ sung: người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Đó là chức vụ, nghề nghiệp, công việc liên quan trực tiếp đến trường hợp phạm tội.

Liên quan