TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 04/2021

Dữ Liệu Pháp Lý xin giới thiệu đến Quý khách hàng những Nghị định và Thông tư được ban hành trong tháng 04/2021.
I. Nghị định

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1.       Nghị định 51/2021/NĐ-CP quản lý khoáng sản tại khu vực dữ trự khoáng sản quốc gia Ngày ban hành: 01/4/2021

Ngày hiệu lực: 01/4/2021

2.       Nghị định 49/2021/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Ngày ban hành: 01/4/2021

Ngày hiệu lực: 01/4/2021

3.       Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp

 

Ngày ban hành: 01/4/2021

Ngày hiệu lực: 01/4/2021

4.       Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Ngày ban hành: 01/4/2021

Ngày hiệu lực: 01/4/2021

5.      

Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Ngày ban hành: 19/4/2021

Ngày hiệu lực: 19/4/2021

II. Thông tư

STT Văn bản Ngày hiệu lực
1. Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày ban hành: 02/4/2021

Ngày có hiệu lực: 17/5/2021

2. Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 05/4/2021

Ngày có hiệu lực: 22/5/2021

3. Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 05/4/2021

Ngày có hiệu lực: 22/5/2021

4. Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày ban hành: 05/4/2021

Ngày có hiệu lực: 05/4/2021

5. Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT  về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 05/4/2021

Ngày có hiệu lực: 22/5/2021

6. Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông Vận tải ban hành Ngày ban hành: 06/4/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

7. Thông tư 25/2021/TT-BTC về lệ phí trong xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành Ngày ban hành: 07/4/2021

Ngày có hiệu lực: 22/5/2021

8. Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Tài Chính ban hành Ngày ban hành: 07/4/2021

Ngày có hiệu lực: 01/6/2021

9. Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành Ngày ban hành: 08/4/2021

Ngày có hiệu lực: 01/6/2021

10. Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ngày ban hành: 09/4/2021

Ngày có hiệu lực: 09/4/2021

11. Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ngày ban hành: 15/4/2021

Ngày có hiệu lực: 01/6/2021

12. Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao thông Vận tải ban hành Ngày ban hành: 19/4/2021

Ngày có hiệu lực: 01/11/2021

13. Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 19/4/2021

Ngày có hiệu lực: 02/6/2021

14. Thông tư 08/2021/TT-BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ngày ban hành: 19/4/20

Ngày có hiệu lực: 01/11/2021


Dữ Liệu Pháp Lý
trân trọng gửi đến Quý khách!

Liên quan