Ngày 21-9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa ký văn bản khẩn số 3120 về tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm lực lượng giao hàng (shipper) và tiến tới quản lý bằng công nghệ.

Theo đó, việc thực hiện xét nghiệp đối với shipper công nghệ được tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn TP đến hết ngày 21-9.

Kể từ ngày 22-9 đến hết ngày 23-9, các doanh nghiệp và shipper sẽ tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật thông tin xét nghiệm trên ứng dụng của doanh nghiệp và sử dụng ứng dụng do Sở TT&TT TP  hướng dẫn.

Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế TP cung cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người, 3 ngày/lần. Các doanh nghiệp quản lý shipper sẽ nhận bộ test nhanh tại Sở Công Thương.

Còn trong thời gian này, shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

Sau đó, từ ngày 24-9 đến 30-9, doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào Kho Dữ liệu dùng chung của TP.HCM theo hướng dẫn của Sở TT&TT để phục vụ công tác chống dịch.

UBND TP giao Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, kết quả xét nghiệm. Trường hợp shipper không đáp ứng đủ điều kiện trên sẽ không được tham gia hoạt động.

Theo plo.vn