TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH TRONG THÁNG 09/2020

1. Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Ngày ban hành: 01/09/2020                        Ngày hiệu lực: 30/10/2020

2. Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Ngày ban hành: 04/09/2020                        Ngày hiệu lực: 04/09/2020

3. Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ngày ban hành: 04/09/2020                        Ngày hiệu lực: 04/09/2020

4. Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

Ngày ban hành: 08/09/2020                        Ngày hiệu lực: 01/11/2020

5. Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 10/09/2020                        Ngày hiệu lực: 15/11/2020

6. Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày ban hành: 14/09/2020                        Ngày hiệu lực: 25/11/2020

7. Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày ban hành: 14/09/2020                        Ngày hiệu lực: 25/11/2020

8. Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ngày ban hành: 15/09/2020                        Ngày hiệu lực: 15/11/2020

9. Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Ngày ban hành: 15/09/2020                         Ngày hiệu lực: 01/11/2020

10. Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022

Ngày ban hành: 18/09/2020                          Ngày hiệu lực: 18/09/2020

11. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 18/09/2020                          Ngày hiệu lực: 20/09/2020

12. Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng

Ngày ban hành: 18/09/2020                           Ngày hiệu lực: 18/09/2020

13. Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày ban hành: 25/09/2020                           Ngày hiệu lực: 03/08/2020

14. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày ban hành: 25/09/2020                          Ngày hiệu lực: 25/09/2020

15. Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Ngày ban hành: 25/09/2020                           Ngày hiệu lực: 15/11/2020

16. Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày ban hành: 28/09/2020                           Ngày hiệu lực: 15/11/2020

17. Thông tư 19/2020/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 01/09/2020                           Ngày hiệu lực: 20/10/2020

18. Thông tư 80/2020/TT-BTC về Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 03/09/2020                           Ngày hiệu lực: 19/10/2020

19. Thông tư 20/2020/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 03/09/2020                           Ngày hiệu lực: 01/07/2021

20. Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 04/09/2020                          Ngày hiệu lực: 20/10/2020

21. Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 04/09/2020                          Ngày hiệu lực: 20/10/2020

22. Thông tư 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 07/09/2020                           Ngày hiệu lực: 01/11/2020

23. Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 07/09/2020                           Ngày hiệu lực: 26/10/2020

24. Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 08/09/2020                            Ngày hiệu lực: 01/11/2020

25. Thông tư 22/2020/TT-BCT năm 2020 quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 09/09/2020                            Ngày hiệu lực: 30/10/2020

26. Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 09/09/2020                             Ngày hiệu lực: 25/10/2020

27. Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 09/09/2020                             Ngày hiệu lực: 25/10/2020

28. Thông tư 23/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 09/09/2020                              Ngày hiệu lực: 30/10/2020

29. Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 09/09/2020                               Ngày hiệu lực: 26/10/2020

30. Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 09/09/2020                              Ngày hiệu lực: 25/10/2020

31. Thông tư 08/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 11/09/2020                              Ngày hiệu lực: 26/10/2020

32. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 15/09/2020                              Ngày hiệu lực: 01/11/2020

33. Thông tư 25/2020/TT-BTTTT về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 15/09/2020                              Ngày hiệu lực: 01/07/2021

34. Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày ban hành: 15/09/2020                              Ngày hiệu lực: 01/11/2020

35. Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành: 15/09/2020                               Ngày hiệu lực: 01/11/2020

36. Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành: 15/09/2020                               Ngày hiệu lực: 01/11/2020

37. Thông tư 09/2020/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 17/09/2020                                Ngày hiệu lực: 03/11/2020

38. Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia – Lào – Việt Nam về vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 17/09/2020                                Ngày hiệu lực: 15/11/2020

39. Thông tư 24/2020/TT-BCT quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 18/09/2020                                Ngày hiệu lực: 06/11/2020

40. Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 18/09/2020                                 Ngày hiệu lực: 05/11/2020

41. Thông tư 115/2020/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 18/09/2020                                Ngày hiệu lực: 01/11/2020

42. Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/09/2020                                 Ngày hiệu lực: 06/11/2020

43. Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/09/2020                                 Ngày hiệu lực: 01/01/2021

44. Thông tư 04/2020/TT-BNG hướng dẫn về việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Ngày ban hành: 25/09/2020                                 Ngày hiệu lực: 10/11/2020

45. Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư 33/2016/TT-BGTVT quy định về báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2020                                 Ngày hiệu lực: 15/11/2020

46. Thông tư 10/2020/TT-BTNMT quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2020                                 Ngày hiệu lực: 16/11/2020

Đăng ký thành viên miễn phí tại https://dulieuphaply.vn/dang-ky?lid=1 để cập nhật chi tiết các văn bản mới.

Liên quan